Predstavitev

Družba TRINE – Turistične in zabaviščne storitve d.o.o., je bila ustanovljena leta 2003.

Družba šteje danes 56 zaposlenih in upravlja turistični center Neblo, ki zajema igralni salon, hotel in restavracijo.

Družbeniki TRINE d.o.o. in lastniki turističnega centra Neblo so:

Miran Klanjšček, Direktor družbe in družbenik
E-naslov:

Matej Berginc, Vodja sektorja igralništva in družbenik
E-naslov:

Milan Berginc, družbenik
E-naslov:

Tase Lazovski, družbenik
E-naslov:

Bruno Bizjak, družbenik
E-naslov: